Vacature - Dienstverantwoordelijke Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs

Het gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een Dienstverantwoordelijke Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs (M/V/X) binnen het Departement Nederlandstalige aangelegenheden – dit is een voltijdse opdracht van onbepaalde duur – niveau A of B.

 

OPDRACHT EN BELANGRIJKSTE TAKEN

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

Het departement Nederlandstalige aangelegenheden heeft de opdracht te zorgen voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol Nederlandstalig gemeentelijke kinderopvang, onderwijs, lokaal cultuurbeleid en bibliotheek.

 

OPDRACHT VAN DE DIENST ONDERWIJS

De Gemeente Vorst zet hard in op de verbetering en verdere uitbouw van de gemeentelijke dienstverlening op het vlak van kinderopvang en onderwijs – en is daarom op zoek naar een motiverende, ondersteunende kracht om de twee bestaande Nederlandstalige basisscholen kwaliteitsvol uit te bouwen, met de constructie van een nieuw schoolgebouw en renovatieplannen voor de andere school. De dienst onderwijs omkadert daarnaast ook Brede School Vorst en zal instaan voor de uitbouw van twee nieuwe Nederlandstalige kinderopvangplaatsen.

 

OPDRACHT

Als Dienstverantwoordelijke stuurt u het onderwijsteam aan. U bent de motivator en coach van de educatieve coördinator van de scholen, de Brede Schoolcoördinator, de administratieve krachten, het gemeentelijke personeel dat actief is in de scholen (bewaking en huisbewaarder) en de personeelsleden die binnen de dienst zullen instaan voor de gemeentelijke kinderopvang. U bent ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de schoolinfrastructuur, met de uitwerking van de benodigde preventieplannen en veiligheidsregels en de aankoop van materiaal.

U ondersteunt de departementsverantwoordelijke in het vastleggen en realiseren van de doelstellingen uit het meerjarenplan. U verzamelt alle benodigde gegevens voor de jaarlijkse begroting en volgt de uitvoering van het budget door het team nauwkeurig op. U zorgt voor de kwaliteitsvolle werking van uw team, u beoordeelt de verlofregelingen en u staat garant voor een degelijk en transparant procesverloop (subsidieaanvragen en rapportering, administratieve opvolging van aanbestedingen, bestellingen en facturatie, opstellen van de begroting en rapportering van het budget). U heeft een constructieve, pragmatische houding
waarbij probleemoplossende initiatieven worden gestimuleerd en vooral rekening wordt gehouden met een klantvriendelijke en professionele houding tegenover de burger die gebruik maakt van de gemeentelijke diensten.

Als dienstverantwoordelijke bent u goed in staat om voor uzelf en voor uw team prioriteiten te bepalen en te waken over een degelijke opvolging en afwerking van de projecten. U bent gestructureerd en planmatig, en u waakt over optimale gegevensuitwisseling en toegankelijkheid van kennis binnen het team.

 

PROFIEL

Opleiding

Diploma bachelor of master.


Ervaring

 •  Praktische relevante ervaring van minstens 3 jaar (stage niet meegerekend) op het vlak van leiden van een team;
 •  Ervaring in het beheer van infrastructuren;
 •  Ervaring binnen een gemeentebestuur en/of beleidswerk en/of het opzetten van projecten;
 •  Ervaring op het vlak van preventiebeleid.

 

Technische vaardigheden

 •  U spreekt perfect Nederlands en zeer goede kennis van het Frans;
 •  Kennis op vlak van administratieve reglementering en wetgeving inzake overheidsopdrachten;
 •  Kennis van de wetgeving en subsidiestructuren op het domein van onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap is noodzakelijk;
 •  Kennis op het vlak van preventiebeleid;
 •  Kennis van de Brusselse structuren en de context van het gemeentelijk onderwijs in Brussel.

 

Gedragscompetenties

 •  Professioneel en integer handelen;
 •  Resultaatgericht werken;
 •  Samenwerken;
 •  U bent een vlotte facilitator in het overleg;
 •  U kunt een team motiveren en aansturen;
 •  U denkt en handelt proactief, analytisch, strategisch en kunt gemakkelijk de prioriteiten vastleggen;
 •  U bent dynamisch, neemt vlot initiatief en bent resultaatgericht;
 •  U bent diplomatisch ingesteld, communicatief en luisterbereid, u probeert problemen zelf op te lossen, u communiceert zorgvuldig en constructief met collega’s en partners;
 •  U heeft oog voor klantvriendelijkheid.

 

ONS AANBOD

 •  Werken aan een uitdagend en stimulerend project binnen een klein en dynamisch team;
 •  Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur;
 •  Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen voor het lokaal openbaar bestuur (niveau A of B);
 •  Mogelijkheid om anciënniteit in de privé (max 4 jaar of 6 jaar) en binnen de overheidsdienst (onbeperkt) te valoriseren;
 •  Tweetaligheidspremie op basis van de door SELOR uitgereikte attesten;
 •  Terugbetaling (100 %) van de kosten voor het openbaar vervoer - vakantiegeld - eindejaarspremie - systeem van flexibel verlof;
 •  Mogelijkheid om opleidingen te volgen;
 •  Werklocatie: Forum Preventie, De Merodestraat 331-333, 1190 Vorst.

 

KANDIDATUREN

De kandidaturen (motivatiebrief en CV) dienen uiterlijk tegen 22 september 2019 naar volgend emailadres te worden gestuurd: hdevisscher@vorst.brussels.