Vacature - Bibliothecaris

Het gemeentebestuur van Vorst is op zoek naar een Bibliothecaris (M/V/X) voor Bib Vorst, een onderdeel van het Departement Nederlandstalige aangelegenheden – dit is een voltijdse opdracht voor onbepaalde duur, niveau A of B.

 

OPDRACHT

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT NEDERLANDSTALIGE AANGELEGENHEDEN

Het departement Nederlandstalige aangelegenheden heeft de opdracht te zorgen voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol Nederlandstalig gemeentelijke kinderopvang, onderwijs, lokaal cultuurbeleid en bibliotheek.

 

OPDRACHT VAN BIB VORST

Bib Vorst is de Nederlandstalige bibliotheek van de gemeente Vorst. De bibliotheek is een open huis, gericht op Nederlandstaligen én anderstaligen die Nederlands willen leren, houden van lezen, voorlezen, bijleren en/of films bekijken, of die graag op een rustige plek een pc zoeken om te werken of informatie op te zoeken. De collectie en het activiteitenaanbod wordt voor en door gebruikers uitgebouwd en stelt lees- en leerplezier centraal.

 

OPDRACHT VAN DE BIBLIOTHECARIS

De bibliothecaris staat in voor de dagelijkse leiding, het goed beheer en optimale organisatie van Bib Vorst en bewaakt de kwaliteit van de geleverde diensten. Hij/zij/x stippelt het bibliotheekbeleid uit en implementeert het als onderdeel van het lokaal cultuurbeleid. Hij/zij/x inspireert zijn/haar team en zet in samenwerking met de collega’s de Bib-dienstverlening mee op de kaart. Hij/zij/x denkt mee de collectievorming en het activiteitenaanbod uit en coördineert de communicatie voor en uitstraling van de volledige werking.

Takenpakket

 • Dagelijkse leiding en beheer van de openbare bibliotheek, met personeelsplanning en beheer van de bibliotheekruimtes.
 • U bent een inspiratiebron en motivator voor het bibliotheekteam.
 • U organiseert overleg en inspraak met het beheersorgaan van de bibliotheek en koppelt regelmatig terug met accurate cijfers en resultaten naar de departementsverantwoordelijke.
 • U zorgt mee voor een evenwichtige en zorgvuldige collectievorming.
 • U bewaakt bij de samenstelling de activiteiten de planning, het financiële kader en de globale doelstellingen van de bibliotheekwerking.
 • U coördineert de promotie van aanbod en activiteiten van de bibliotheek en publieksacties.
 • U zoekt actief naar synergiën en kansen om met lokale en bovenlokale partners de doelstellingen van de bibliotheek beter of sneller te kunnen realiseren.
 • U neemt deel aan het gewestelijk overleg voor bibliothecarissen.
 • U verzorgt alle administratieve handelingen verbonden aan uw functie en u legt de nodige contacten met andere gemeentelijke diensten.

 

PROFIEL

 • U behaalde het diploma master.
 • U heeft minimaal 2 jaar relevante beroepservaring.

 

Technische vaardigheden

 • U bent zeer taalvaardig, beheerst perfect het Nederlands, kennis van het Frans en andere talen is een troef.
 • U bent vertrouwd met de bibliotheeksector.
 • U kunt een budget opstellen en bijhouden.
 • U heeft ervaring met het aansturen en inspireren van een team.
 • U heeft het vermogen om een dossier of een probleem samen te vatten tot de essentie.
 • Kennis op vlak van administratieve reglementering en wetgeving inzake overheidsopdrachten, is een troef.

 

Gedragscompetenties

 • U bent een teamspeler met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor initiatief.
 • U bent klantgericht, besluitvaardig, resultaatgericht, luisterbereid en communiceert vlot en zorgvuldig met uw team, klanten en hiërarchisch oversten.
 • U heeft een organisatorische, gestructureerde en accurate handelswijze en proactieve, positieve en constructieve houding.
 • U handelt professioneel en integer.
 • U bent flexibel en mobiel en werkt regelmatig ’s avonds en tijdens het weekend.
 • U hebt een hart voor Brussel.

 

ONS AANBOD

 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische werkomgeving die inzet op ontwikkelingskansen voor iedereen.
 • Voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • Loon overeenkomstig de bezoldigingsschalen voor het lokaal openbaar bestuur (niveau A).
 • Mogelijkheid om anciënniteit in de privé (max 4 jaar) en binnen de overheidsdienst (onbeperkt) te valoriseren.
 • Tweetaligheidspremie op basis van de door SELOR uitgereikte attesten.
 • Terugbetaling (100 %) van de kosten voor het openbaar vervoer - vakantiegeld - eindejaarspremie - systeem van flexibel verlof.
 • Mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Werklocatie: Bib Vorst, BRASS-gebouw, Van Volxemlaan 364, 1190 Vorst.

 

KANDIDATUREN

De kandidaturen (motivatiebrief en CV) dienen uiterlijk tegen 1 november 2019 naar volgend mailadres te worden gestuurd: hdevisscher@vorst.brussels.